מאמרים ותרגומים.


מאמרים שנכתבו בשלבים שונים של מהלכי החיים מתוך התבוננות עמוקה והקשבה

למילים שעולות מתוכי, למשמעויות, לנסתר ולגלוי שמאחורי הדברים המהווים פני מציאות אחת;

כמו גם תרגומים שנגעו בלב ביופיים וביקשו להיתרגם לשפה העברית וכתבות שפורסמו.

מאמרים:

CO-CREATION

אור האלה הפנימית

מסרים מאמא אדמה

דם-אדם-אדמה

LIFE DECISION

עוצמה אישית